Niezłomni Żołnierze Polskiego Podziemia Niepodległościowego

 

Po zajęciu Polski przez Niemcy i ZSRR w 1939 r. wielu żołnierzy kampanii wrześniowej kontynuowało walkę w podziemiu. Jeszcze jesienią tego roku zawiązała się Służba Zwycięstwu Polski przekształcona później w Związek Walki Zbrojnej. W oparciu o jego struktury w roku 1942 powstała Armia Krajowa – największa organizacja zbrojna okupowanej Polski. Przy zachowaniu autonomii, z AK współdziałały oddziały Gwardii Ludowej – zbrojne ramię Polskiej Partii Socjalistycznej (Wolność Równość Niepodległość), a także oddziały polskiego ruchu ludowego –  Bataliony Chłopskie. Obóz narodowy powołał do życia Narodowe Siły Zbrojne. Działało też wiele mniejszych ugrupowań partyzanckich. Ogółem do konspiracji niepodległościowej przystąpiło kilkaset tysięcy Polaków, w tym na Białostocczyźnie ok. 50 tysięcy. 

 

 

W 1944 r. wkroczenie na tereny polskie Armii Czerwonej, za wycofującymi się Niemcami, przyniosło Polsce nową okupację. Aparat komunistycznego terroru bezwzględnie rozprawiał się z każdym, na kogo padł chociaż cień podejrzenia, że nie akceptuje nowego „porządku”. Żołnierze organizacji niepodległościowych zbrojnym czynem stawiali opór kolejnemu najeźdźcy. Ginęli w nierównej walce, pojmani byli torturowani i zabijani w ubeckich więzieniach lub pozbawiani wolności na długie lata.

 

 

W latach 19441956 w kraju na polu walki poległo kilka tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego – w tym kilkuset na Białostocczyźnie.

Przez areszty (UB-eckie katownie) przewinęło się kilkaset tysięcy Polaków, z tego na Białostocczyźnie ponad 20 tys.

W UB-ckich więzieniach stracono ponad 4 tysiące osób – w tym około 320 na Białostocczyźnie.  

Trudno oszacować, ile osób skrytobójczo zamordowano.
W samej tylko Obławie Augustowskiej życie straciło ponad 590 mężczyzn i kobiet. Do dziś nie wiadomo, gdzie są ich groby.

 

Chowanie ciał w nieznanych i niedostępnych miejscach było codzienną praktyką służb bezpieczeństwa. Miejsca ‘pochówków’ wielu żołnierzy walczących z okupantem sowieckim jeszcze dzisiaj pozostają tajemnicą. Przez wiele lat historia milczała o bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego, nazwanych przez zbrodniczy system stalinowski 'reakcyjnymi bandytami'. Dziś Polska upomina się o swych rodaków, którzy do końca wierni Rzeczypospolitej Polskiej okazali dowód największej miłości do Ojczyzny.

 

O POŚWIĘCENIU I OFIERZE TYCH NIEZŁOMNYCH ŻOŁNIERZY NIE MOŻEMY ZAPOMNIEĆ

 

 

 

Saturday the 15th. Fundacja Patria Mater. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.